BẠN CẦN DÁN - CÓ CHÚNG TÔI

Tuyết Châu Keo Trong Ngành Thuốc Lá

-Keo trong ngành thuốc lá : dùng để dán các mối dán trên điếu thuốc và hộp thuốc lá.

Bạn không phải là khách hàng của chúng tôi ? Nếu bạn có sự cố về dán như cán màng, bồi giấy… hoặc bạn không cán được, không bồi được ? Bạn đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi bạn sẽ được tư vấn đầy đủ.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần MSDS va TDS.